Vi har fået lavet nyt tag, skifereternit + pudsearbejde på skorsten + nedbrydning af bærende væg + udbedring af gulv + ny bærende bjælke i jern, alt zinkarbejde i forbindelse hermed. Nye vinduer ca. 10 stk.
Kontakt og aftaler med Nyboe Byg har fungeret perfekt. Den eneste håndværker, der har kontaktet mig for at starte før planlagt.
Arbejdet er udført til fuld tilfredsstillelse. En meget flittig mand med bjørnekræfter. Hurtig og effektiv færdiggørelse. Fuld tilfredshed med resultat, fin oprydning. En flink og venlig mand, med en fin humor.

Familien Thisen, Stengårdsvænge, Lyngby

Vi har fået renoveret en 1. sal. 3 gl. kviste revet ned. De to genopbygget i gammel stil. Den 3. kvist udvidet, genopbygget med en helt ny tagkonstruktion og balkon.
Kontakten til Nyboe Byg opstod gennem anbefalinger. Nyboe Byg har delvist udført det ønskede arbejde efter arkitekttegninger, og projektet er afleveret som aftalt til vores fulde tilfredshed.

M. & C. Houkjær, Korsør

Vi har fået lavet en del ombygning/renovering af vores hus. Af større ting kan nævnes:
Nye lofter i hele huset, nyt køkken inkl. bordplade og "bar", nyt trægulv, nye gipsvægge til køkken, gang og værelse, og opsat nye gerikter og fodpaneler. Derudover har vi også fået lavet en stor legeplads på 60 m2 i lærketræ, som vi selv har tegnet.
Vi har fået hurtig respons ved telefonisk henvendelse, og aftalerne vi har lavet med Bo er blevet overholdt, og hvis han er blevet forsinket, har han ringet og givet besked om den senere ankomst. Han har været god til at rådgive om materialer/kvalitet også under hensyn til, at det skal passe sammen med det eksisterende. Arbejdet har efterfølgende været udført løbende og med ophold efter aftale.Vi er meget tilfredse med det endelige resultalt og kan klart anbefale Nyboe Byg til andre.

Familien Esmann, Slagelse

Vi har fået monteret en glat plade-dør m/karm i kælder. Der var god kontakt til firmaet og overholdelse af aftaler. Vi er særdeles tilfreds med udførelse. Top-kvalitet. Yderst tilfreds med resultat og oprydning i top.

Petersen, Stengårdsvænge, Kgs. Lyngby

Tømrerentreprise på opførelse af 60 kvm. dobbeltgarage samt udskiftning af eternittag på til betontegl. Det er altid til at komme i kontakt med Bo. Indgående aftaler overholdes altid. Stor grad af flexibilitet med hensyn til tidsplan for arbejdets udførelse. Intet at udsætte på kvalitet. Aftaleændringer i projektet udføres som aftalt. Minimum af gener med hensyn til materialer, maskiner m.v. under arbejdet. Stor grad af tilfredshed, flot resultat. Altid ryddeligt, både under og efter arbejdets udførelse.
Vil helt sikkert anbefale Nyboe Byg til andre.

Rasmussen, Wagnersvej, Slagelse

Om- og tilbygning af sommerhus. Nyt tag, vinduer, døre og udestue. Kontakt og aftaler blev overholdt til fuld tilfredshed. Det blev et rigtigt flot og godt stykke håndværk. Afslutningen af projektet kunne man rigtigt nyde, for oprydning efter ombygningen var gjort. Tak for det! Det er ikke sidste gang vi bruger firmaet!

Hansen, Næsby ved Stranden, 4200 Slagelse

Vi har fået lavet nye døre. 2 facadedøre og 3 terrassedøre. Alle aftaler blev overholdt. Vi er rigtig godt tilfredse med udførelsen. Alt er som vi forventet. Godt arbejde. Meget glad for resultatet.

Hockerup Brodersen, Dianalund

Vores kvist på 1. salen er blevet renoveret. Nye kvistvinduer, lægter, isolering, zinktag m.v. Arbejdet udført hos naboen, så det var let at bestemme sig, da vi kunne følge arbejdet på nær hold. Hurtigt tilbud og god kontakt via email. Arbejdet udført med fuld tilfredsstillelse, hurtig og effektiv færdiggørelse, færdig en dag før tiden. Har haft en del forespørgelser om arbejdet af genboer og venner. Meget tilfreds med arbejdet (topkvalitet), oprydning i top. Vi kunne sætte os ned og glæde os over godt udført arbejde.

Petersen, Stengårdsvænge, Kgs. Lyngby

Udskiftning af vindue. Kontakt og aftaler tilfredsstillende. Nyboe Bygs udførelse af arbejdet er tilfredsstillende. Afslutning, resultat og oprydning særdeles tilfredsstillende.

Henning Dylmer, Tuelsøvej, Sorø

Reparation, justering, tætning af yderdøre bl.a. havedøre. Aftaler blev overholdt som aftalt – hvis ikke, blev der ringet i god tid (bl.a. fordi materialer ikke var kommet hjem). Udførelsen af arbejdet er tilfredsstillende, uforstyrrende og hensynsfuldt. Arbejdet blev gjort færdigt, selvom det var efter fyraften. Rart at få det afsluttet frem for trukket ud over flere dage. Meget tilfredsstillende resultat! Overrasket over fin oprydning/rengøring!

A.P. Holtehus, Søskovvej, Sorø

Diverse istandsættelsesarbejde på bevaringsværdigt bindingsværkslænge samt udlænge. Kontakt og aftaler upåklageligt, hurtigt, effektivt og venligt. Udførelsen nydeligt, gennemtænkt, godt arbejde. Afslutning, resultat og oprydning fint, alt ok.

Maegaard Nielsen, Parnasvej, Sorø

Udskiftning af tegltag, vinduer i tag, tagrender m.m. Projektet er forløbet præcist som forventet uden større ændringer, bortset fra den megen regn i perioden. Til udførelsen af arbejdet ingen bemærkninger, bortset fra UG. Under hele forløbet er vi blevet løbende informeret om, hvad der skulle ske. Vi er meget tilfredse med udførelsen af arbejdet samt rengøring efter.

Dirk Ibsen, Koldemosevej, Sorø

Udskiftning af vinduer og terrassedør, i alt 14 stk. Vi fik meget hurtig respons på vores første henvendelse. Samtlige aftaler overholdt til punkt og prikke. Arbejdet er udført hurtigt, præcist og som lovet. Ingen ”overraskelser” og med et minimum af gener. Vi er meget glade for det endelige resultat. Kontakt, aftaler, arbejde og oprydning set i et større perspektiv, er så tæt på perfekt, som man kan komme. Vil helt klart anbefale og bruge Nyboe Byg igen.

Johansen, Hjelmsølillevej, Herlufmagle

Isætning af døre og vinduer, opsætning af lofter m.v. God kontakt, alle aftaler overholdt! Arbejdet er udført effektivt og yderst tilfredsstillende! Afslutning samt resultat af projekter er yderst tilfredsstillende.

Hansen, Agervænget, Dianalund

Nedtagning og bortskaffelse af ældre trægarage og bortskaffelse af de nedtagne materialer på lovlig måde, samt opførsel af ny trægarage på samme plads og i samme størrelse, nu dog med fast tag og under iagttagelse af gældende lovgivning. Kontakt med Nyboe Byg blev gennemført via mail og ved besigtigelse med efterfølgende fast skriftligt tilbud. Anmeldelse til kommunale myndigheder skete ved bygherrens foranstaltning med efterfølgende tilladelse. Det skriftlige tilbud blev accepteret af bygherren under forudsætning af, at gældende lov og regler, som anført af den lokale kommune, blev overholdt. Det skal bemærkes, at de i aftalen indeholdte bestemmelser blev overholdt til punkt og prikke, idet der dog udvistes stor fleksibilitet i forbindelse med mindre ændringer undervejs. Starten på arbejdet blev en smule forsinket på grund af vedholdende regnvejr, men blev påbegyndt efter senere aftale og afsluttet på den aftalte tid, nemlig i løbet af 2 uger, hvorefter der kun resterede bagatelagtige smårettelser. Arbejdet er gennemført med stor præcision og omhu, ligesom der dagligt blev ryddet op, og i forbindelse med afslutningen af arbejdet blev kasserede og tiloversblevne materialer bortskaffet, således at projektet afsluttedes til bygherrens fulde tilfredshed.

Pedersen, Bådsmandsvej, Brøndby Strand

Opførelse af sammenbygget carpot/redskabsrum på 24 kvm. i træ med sadeltag. Fint indledende møde, efterfølgende overholdelse af skriftlig kontrakt, samt god dialog om justeringer/detaljer ang. Arbejdets udførelse. Arbejdet blev udført planmæssigt indenfor tidsrammen. Arbejdet + oprydning udført til min fulde tilfredshed.

A.M. Odgaard, Sorø

ændring af loftskonstruktion fra fladt loft til åbent til kip, isættelse af 2 velux-ovenlys-vinduer og 2 lys-skakter (velux), nyt køkkengulv, samt nedbrydning af væg mellem spisestue og køkken, herefter opbygning af en ”halvvæg”. Nyboe Byg har været ordholdende ved skriftlige såvel som mundtlige aftaler. Udførelsen af arbejdet kan næppe gøres bedre. Afslutning, det endelige resultat og oprydning er meget fint.

Henning Fischer, Koldemosevej, Sorø

Udskiftning af altandør og vindue på 1. sal. Aftale om tilbudsgivning og om udførelse af arbejdet blev overholdt til ”punkt og prikke”. Arbejdet ser ud til at være udført perfekt. Vi er i hvert fald meget tilfredse. Arbejdet blev udført meget nænsomt og oprydningen var imponerende.

Bang, Fru Ingesvej, Sorø

Nedtagning af eksisterende velux-lysninger samt bortskaffelse heraf. Levering og montering af 4 stk. velux-lysninger. Telefonisk kontakt med efterfølgende modtagelse af tilbud. Alle aftaler blev overholdt. Arbejdet er udført til vores fulde tilfredshed. Der blev gjort rent og ryddet pænt op. Kvalificeret og god betjening.

Pernille og Mogens Pihl, Sorø

Udskiftning af 2 vinduer. Hurtig personlig kontakt, aftaler UG+. Professionelt arbejde, uden ulempe for undertegnede. Meget tilfreds med hensyn til udførelse og oprydning.

Kristensen, Valmuevej, Sorø

Isolering, uskiftning af vinduer & døre, installation af nyt tagvindue. Det hele foregik meget fint og tilbuddet holdt uden overraskelser. Udførelse af arbejdet – UG. Vi er meget tilfredse.

Lisbeth & Kenneth Cook

Nyt tag – Nye indervægge, nyt gulv på 1. sal + montering af 4 kviste på tag. Forud for udførelsen af opgaven, var der indgået aftale om indholdet heri. Undervejs er der tilkommet yderligere opgaver. Alle opgaver er løst løbende undervejs og indgåede aftaler overholdt. Udførelse af opgaverne er udført på tilfredsstillende vis og til den aftalte tid. Der har undervejs været nogle fejl (pga lærling), men disse er omgående rettet tilfredsstillende. Forventningerne hertil er indfriet.

Michael Pedersen & Tina Povlsen, Sorø

Isætning af dør efter indbrud. Meget tilfredsstillende. Hurtigt og effektivt. Oprydning meget tilfredsstillende.

Mads & Karina Arensbach, Lindevej, Sorø

Udskiftning af træbeklædning på gavle og kviste samt underbeklædning/udhæng på 1½ plans hus. Rigtig fin overholdelse af aftaler. Meget ansvarsfuld udførelse af arbejdet samt rigtig god kvalitet. Et rigtigt godt endeligt resultat, som også har høstet ros fra naboer. Særdeles tilfredsstillende.

Lone Faliu, Sorø

Udtagning af eksisterende terrassedør samt bortskaffelse heraf. Levering og montering af terrassedør. Telefonisk kontakt og aftale om ovenstående efter vurdering af skaden. Veludført arbejde til aftalt tid. Fuld tilfredshed med arbejdet og resultat. Fin oprydning. Smukt arbejde - udover det forventede.

Kretzschmar, Valmuevej, Sorø

Indvendig renovering af sommerhus efter stormflod. Kontakt besvaret hurtigt. Aftaler overholdt. Lever fult op til vores forventninger, alt ser nydeligt og pænt ud.

Familiesommerhus, Bølgevej, Næsby Strand

Udtagning af gamle døre, 2 stk., isætning af nye døre, 2 stk. Kontakt og aftaler - meget tilfreds. Udførelse – meget tilfreds – vi har fået meget ros for jeres arbejde. Afslutning, oprydning og resultat – meget tilfreds.

Petersen, Dr. Sellsvej, Dianalund

Eternittag udskiftet med tegltag samt montering af vinduer på 1. sal. Tilbudsfasen forløb på bedste vis med stor lydhørhed fra Nyboe Bygs side i forhold til vores ønsker, og god rådgivning, som førte til kontakt. Der blev en forsinkelse med igangsætning på ca. 1 måned. Vi ville gerne have været bedre informeret om denne forsinkelse. Under hele processen har vi haft oplevelsen af faglig kompetence, god koordination, også i forhold til de øvrige håndværkere – og en yderst behagelig og venlig atmosfære. Vi er yderst tilfredse med det endelige resultat og glæder os over at have haft en bygmester, der også har sans for detaljerne. Færdiggørelse og oprydning: helt upåklageligt. Såfremt vi får behov for det, vil vi ikke et øjeblik betænke os med at benytte Nyboe Byg.

Johansen, H.P.Christensensvej, Sorø

... flere er på vej